ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អំពី​ពួក​យើង៖

TSC Sport គីជាសាជីវកម្មកីឡាគឺជាព័ត៌មានឌីជីថលឈានមុខគេ និងក្រុមហ៊ុនកម្សាន្តនៅកម្ពុជា
The TSC Sports corporation is a leading digital information​​and entertainment company in Cambodia.

អាស័យដ្ឋាន៖

អគារលេខ ៣០៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញ
Building No. 308, Monivong Blvd. Sangkat Boeung Reang, Khan Daun Penh

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង